לובי בחריש

לפני..שקראו לי
מתחילים לחפות עם קרמיקה דמוי פרקט
עציצים וירוק
בחירת ורכישת גוף תאורה
התקנת הגוף